THANH TOÁN


Nhập loại thẻ bạn cần mua, sau đó click vào ảnh thanh toán phía dưới


Các bạn thanh toán xong đợi 10 giây để web tự động chuyển sang trang lấy thẻ, điền mail vào để hệ thống gửi tự động