THANH TOÁN


Các bạn chọn phương thức thanh toán chuyển khoản " Thanh toán ngay" và chọn "chuyển khoản nhanh" để nhận được thẻ Unicard luôn. Nếu các bạn chọn phương thức thanh toán chuyển khoản "bình thường (24h)" và chọn "chuyển khoản giữ lại tiền 7 ngày" thì sẽ không nhận được thẻ Unicard luôn

Các bạn cần đọc thông tin mua thẻ trước khi mua thẻ Tại đây

Nhập loại thẻ bạn cần mua, sau đó click vào ảnh thanh toán phía dướiCác bạn chọn phương thức thanh toán chuyển khoản " Thanh toán ngay" và chọn "chuyển khoản nhanh" để nhận được thẻ Unicard luôn. Nếu các bạn chọn phương thức thanh toán chuyển khoản "bình thường (24h)" và chọn "chuyển khoản giữ lại tiền 7 ngày" thì sẽ không nhận được thẻ Unicard luôn
Các bạn thanh toán xong đợi 10 giây để web tự động chuyển sang trang lấy thẻ, điền mail vào để hệ thống gửi tự động